Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website onlinecasinoideal-nl.top bezoekt. Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze website.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, grafische afbeeldingen, geluidsfragmenten en videoclips, is eigendom van onlinecasinoideal-nl.top en is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag deze inhoud alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren, wijzigen, distribueren, reproduceren, publiceren of op enige andere wijze gebruik te maken van de inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onlinecasinoideal-nl.top.

Gebruikersaccounts

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van deze website, kunt u worden gevraagd om een gebruikersaccount aan te maken. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw accountgegevens, inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in om onlinecasinoideal-nl.top onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventueel ongeautoriseerd gebruik van uw account.

onlinecasinoideal-nl.top behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken gebruikersaccounts op te schorten of te beëindigen, toegang tot de website te weigeren of inhoud te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

Externe links

Deze website kan links bevatten naar externe websites die geen eigendom zijn van onlinecasinoideal-nl.top. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van deze externe websites. Het gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

  • onlinecasinoideal-nl.top kan niet garanderen dat de inhoud op externe websites juist, volledig, betrouwbaar of actueel is.
  • Links naar externe websites betekent niet dat onlinecasinoideal-nl.top de inhoud van deze websites onderschrijft, sponsor of aanbeveelt.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door uw gebruik van externe websites.

Beperking van aansprakelijkheid

onlinecasinoideal-nl.top en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolgschade of schadevergoedingen, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens, gederfde goodwill of het niet kunnen gebruiken van de website, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

  • De inhoud op deze website wordt geleverd 'zoals deze is'. onlinecasinoideal-nl.top geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud.
  • onlinecasinoideal-nl.top kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de website.
  • onlinecasinoideal-nl.top geeft geen garantie dat de website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
  • Domein.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen of storingen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot internetverbindingen, computervirussen of andere schadelijke componenten.